NaProTechnology®

czyli… technologia naturalnej prokreacji

To nowe, całościowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie niepłodności, nad którym prof. Tomas W. Hilgers pracował od lat siedemdziesiątych XX wieku.

Według profesora Hilgersa, niepłodność małżeńska nie jest chorobą lecz objawem różnych chorób. Skuteczność metody, zależna od rozpoznania, waha się w granicach 40-80%.

Podstawą diagnostyki i leczenia jest obserwacja biomarkerów Creighton Model System (CrMS). Standaryzacja opisów i zapisów w karcie obserwacji powoduje, że pacjentki na całym świecie są w ten sam sposób uczone metody, a karta zapisów może być podobnie interpretowana.

Wstępna diagnostyka trwa od 2 do 3 miesięcy. Para dokonuje obserwacji pod opieką Instruktora Modelu Creighton (FCP). Następnie małżeństwo trafia do lekarza i wchodzi w drugi etap, polegający na rozpoznaniu przyczyny, postawieniu diagnozy i leczenia (6-12 miesięcy). Wśród zlecanych badań najczęściej ocenia się poziomy hormonów, poszykuje stanów zapalnych,wykonuje badanie USG, sprawdza profil immunologiczny. Diagnozuje się także mężczyznę w kierunku czynnika męskiego niepłodności.

W leczeniu stosuje się farmakologię (leczenie p/zapalne, hormonalne, stymulację owulacji), leczenie chirurgiczne (laparoskopię, HSC, selektywną HSG), modyfikacją diety. W przypadku przyczyn immunologicznych proponowana jest immunoterapia.

Cały program diagnostyczno – terapeutyczny zamyka się zazwyczaj w 12-18 miesiącach. Jeśli po 24 miesiącach nie ma poczęcia, można powiedzieć parze małżeńskiej, że zrobiono wszystko, co było możliwe w zakresie diagnostyki i terapii. Lekarze – Konsultanci Medyczni /NFPMC/ – nie wykonują w takich sytuacjach  zabiegów wspomaganego rozrodu w postaci in vitro, ISCI. Wówczas propozycją do realizacji powołania rodzicielskiego jest adopcja.

W Radomiu Konsultantem Medycznym NaProTechnology jest:

     lek. Grzegorz Nyc, NFPMC

współpracuję z instruktorem Modelu Creighton

Panią Anną Ostatek, FCP, e-mail: anna@plodnoscradom.pl; tel: 500 381 581; www.plodnoscradom.pl