Telefon:

608 614 752
Adres:

NZOZ "Zamłynie"

ul. Klonowica 10/12,

gabinet 25 i 26
(I piętro)

26-600 Radom
Grzegorz Nyc - praktyka lekarska
nyc for english speaking patients

Kalendarz badań w ciąży

We wrześniu 2012 roku wyszło rozporządzenie w sprawie opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej.

Termin badania
 Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia  Badania diagnostyczne
 i konsultacje medyczne
 1  2  3Do 10 tyg. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4. Badanie gruczołów sutkowych.
5. Określenie wzrostu i masy ciała.
6. Ocena ryzyka ciążowego.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.
9. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
1. Grupa krwi i Rh.
2. Przeciwciała odpornościowe.
3. Morfologia krwi.
4. Badanie ogólne moczu.
5. Badanie cytologiczne.
6. Badanie czystości pochwy.
7. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.
8. VDRL.
9. Badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych i ustalenie planu leczenia.
10. Badanie HIV i HCV.
11. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki.11–14 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4. Pomiar masy ciała.
5. Ocena ryzyka ciążowego.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
7. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
1. Badanie ultrasonograficzne.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży.15–20 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4. Pomiar masy ciała.
5. Ocena ryzyka ciążowego.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
1. Morfologia krwi.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Badanie czystości pochwy.
4. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.21–26 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Ocena czynności serca płodu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
5. Pomiar masy ciała.
6. Ocena ryzyka ciążowego.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24–28 tyg. ciąży) – dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo) oraz po 2 godz. od podania glukozy.
2. Badanie ultrasonograficzne.
3. Badanie ogólne moczu.
4. Przeciwciała anty-Rh u kobiet z Rh (−).
5. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy.
6. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.27–32 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Ocena czynności serca płodu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
5. Pomiar masy ciała.
6. Ocena ryzyka ciążowego.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
1. Morfologia krwi.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Przeciwciała odpornościowe.
4. Badanie ultrasonograficzne.
5. W przypadku występowania wskazań – podanie globuliny anty-D (28–30 tydz. ciąży).
6. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.33–37 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze.
3. Ocena wymiarów miednicy.
4. Badanie we wzierniku i zestawione.
5. Ocena czynności serca płodu.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
7. Ocena aktywności płodu.
8. Badanie gruczołów sutkowych.
9. Pomiar masy ciała.
10. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
11. Ocena ryzyka ciążowego.
12. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
13. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
14. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
1. Morfologia krwi.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Badanie czystości pochwy.
4. Antygen HBs.
5. Badanie w kierunku HIV.
6. Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących.
7. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HCV.
8. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.38–39 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze.
3. Ocena czynności serca płodu.
4. Ocena aktywności płodu.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6. Pomiar masy ciała.
7. Ocena ryzyka ciążowego.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
10. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
1. Badanie ogólne moczu.
2. Morfologia krwi.Po 40 tyg. ciąży badanie co 2–3 dni 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze.
3. Badanie we wzierniku i zestawione – według wskazań medycznych.
4. Ocena ruchów płodu.
5. Ocena czynności serca płodu.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
7. Pomiar masy ciała.
8. Ocena ryzyka ciążowego.
9. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
10. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
11. Skierowanie do hospitalizacji po 41 tyg. ciąży.
1. Badanie KTG.
2. Badanie ultrasonograficzne (jednorazowo).