Telefon:

608 614 752
Adres:

NZOZ "Zamłynie"

ul. Klonowica 10/12,

gabinet 25 i 26
(I piętro)

26-600 Radom
Grzegorz Nyc - praktyka lekarska
nyc for english speaking patients

Aktywność fizyczna w ciąży

Sport to nieodzowny element dbania o zdrowie, dobrą sylwetkę i samopoczucie. Widzimy te korzyści w naszym życiu. Wątpliwości pojawiają się, czy podobnie jest bezpieczna aktywność fizyczna w ciąży. Czy utrzymać dotychczasową aktywność?


  • Sport a płodność

Umiarkowany wysiłek fizyczny, na poziomie 55% własnej maksymalnej wydolności, 3 do 5 razy w tygodniu, traktowany w kategorii przyjemności a nie stresu, nie powinien wpływać negatywnie na przebieg cyklu i płodności zdrowej kobiety.

W przypadku mężczyzn z obniżoną płodnością aktywność fizyczna w wymiarze jak wyżej może mieć korzystny wpływ i poprawiać parametry nasienia.

  • Tycie w ciąży

Badania wpływu kontynuacji ćwiczeń fizycznych na przyrost masy ciała i ilości zmagazynowanej tkanki tłuszczowej przed, w trakcie i po ciąży wykazały, że u kobiet ciężarnych przyrost całkowitej masy ciała był o ok. 3kg mniejszy niż u niećwiczących.

  • Dolegliwości związane z ciążą

Ciężarne najczęściej zgłaszają obrzęki, bóle i ciężkość nóg, ból kręgosłupa w odcinku krzyżowo - lędźwiowym, stawów biodrowych i spojenia łonowego. Najbardziej dokuczliwe i zakłócające pracę i sen są dolegliwości ze strony kręgosłupa. Ich przyczyną są prawdopodobnie zwiększająca się masa ciała i zmiany hormonalne w ciąży.

W badaniach Clappa i wsp. wykazano, że częstość bóli kręgosłupa, kończyn dolnych czy miednicy występowały u <10% regularnie ćwiczących ciężarnych, w porównaniu z 40% niećwiczących.

  • Aktywność a wczesna ciąża

Poronienia i wady płodu – w większości doniesień w literaturze ćwiczenia fizyczne nie były związane ze zwiększonym ryzykiem poronień ani wad u płodu.

  • Aktywność w II i III trymestrze

Wykazano, że ćwiczenia o intensywności d0 80% maksymalnej wydolności nie powodują upośledzenia przepływu maciczno - łożyskowego. Stwierdzono, że ćwiczenia na plecach wywierają korzystniejszy wpływ, niż sam odpoczynek na plecach, (który nie jest zalecany, lecz na lewym boku).

  • Cukrzyca ciążowa

Badania kobiet ze stwierdzona cukrzycą ciężarnych (GDM) wykazały, że aktywność fizyczna w ciąży zmniejsza poziom cukru we krwi. Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne uznało ćwiczenia fizyczne (przynajmniej 30 minut dziennie) za formę terapii wspomagającej w cukrzycy ciężarnych, kiedy leczenie dietą jest niewystarczające.

  • Nadciśnienie indukowane ciążą

Wiele badań potwierdza, że regularny wysiłek fizyczny przed i w czasie ciąży, może zapobiec lub zmniejszyć rozwój nadciśnienia ciążowego. Być może ćwiczenia fizyczne stanowią dobry i tani sposób zapobiegania wystąpieniu nadciśnienia w ciąży u kobiet z czynnikami ryzyka.

  • Poród przedwczesny

Na podstawie dostępnych badań oceniających wpływ regularnej, zróżnicowanej co do nasilenia i długości aktywności fizycznej, wykazano mniejsze ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego u kobiet zaangażowanych w jakąkolwiek aktywność fizyczną, w stosunku do pacjentek prowadzących siedzący tryb życia

Zajęcia "Aktywna w ciąży" prowadzi:
Piśmiennictwo:

Bręborowicz G. Ciąża wysokiego ryzyka. Poznań 2009